Skip links

جانباز کمال‌آبادی یک کامپیوتر سیار است! روزنامه جوان

این جانباز ۴۷ ساله حکایت می‌کرد که او پس از موج‌گرفتگی طی عملیات الی‌بیت‌المقدس به مدت ۲۴ سال بخش زیادی از قدرت حافظه خود را از دست داده و به ناگاه در سال ۸۵ علاوه بر بازگشت حافظه‌اش، این بار چنان از این موهبت الهی برخوردار می‌شود که بسیاری از اعداد و جدول‌های سخت و دشوار را در مدت زمان کوتاهی از بر می‌کند.

“جانباز کمال‌آبادی یک کامپیوتر سیار است!”

روزنامه جوان

روزنامه جوان علیرضا محمدی کمال آبادی

Leave a comment